Sprendimas dėl ligos gydymo plano

  • Pacientai pasitiki ir vykdo gydymo planą, kai jie turėjo laiko emociškai pasirengti priimti sprendimą

  • Kartais šeimos nariai būna priversti priimti sprendimą

  • Reikia suvokti, jog kai kurie dalykai turi būti sprendžiami iš karto, kai kurie nereikalauja greito gydymo

  • Pacientams visada reikia laiko – ir pagalbos – susitvarkyti su emocijomis, prieš jiems darant sprendimus: tam gali padėti artimieji bei specialistai

Sprendimo dėl gydymo plano schema:

  1. Pirminis šokas po diagnozės

  2. Darbas su kilusiomis emocijomis

  3. Informacijos rinkimas

  4. Sprendimas