Darbo patirtis

Profesinė patirtis:

2018 - dabar - privati psichologo-psichoterapeuto praktika; asmenybės ir kompetencijų vertinimas Facet5 metodika.

2012 - 2018 - privati psichologo-psichoterapeuto praktika; asmenybės ir kompetencijų vertinimas Facet5 metodika.

 • UAB "Romuvos klinika" - psichologė - psichoterapeutė

2008 - 2012 m. - žmogiškųjų išteklių sritis: asmenybės ir kompetencijų vertinimas; fasilitavimas; konsultavimas, mokymų vedimas; projektų kūrimas:

 • UAB "International People Management" - projektų vadovė

 • AB "YIT Kausta" - personalo vadovė

2006 - 2010 m. - psichoterapija; psichologijos specialybės dalykų dėstymas universitete:

 • VšĮ "Psichoterapijos studija" - psichologė - psichoterapeutė

 • MRU Viešojo Saugumo fakultetas - lektorė

2000 - 2005 m. - psichologinis konsultavimas; psichologiniai tyrimai; paskaitos:

 • KMUK Psichiatrijos ir Neonatologijos klinikos - psichologė

 • VDU Bendravimo psichologijos mokykla - stovyklų programos direktorė ir personalo rengimo vadovė

 • NVO organizacija "Kauno Jaunimo linija" - savanorė konsultantė ir pirmininkė

Išsilavinimas:

Akreditacijos (galimybė dirbti su Facet5 asmenybės ir kompetencijų vertinimo įrankiu):

 • 2010 m. - Tarptautinė Facet5 fasilitatoriaus akreditacija;

 • 2010 m. - Tarptautinė Facet atitikties akreditacija;

www.ipm.lt ir http://www.facet5.com/lt/accreditation.html

Mokslinių publikacijų (darbų) sąrašas:

 1. Rūta Butkutė, Aidas Perminas. Giving meaning to life in illness for women with breast cancer // Baltic Journal of psychology, 2005, Vol. 6, Nr. 2, ISSN 1407 – 768X, p. 15 – 25.

 2. Rūta Butkutė, Aidas Perminas. Gyvenimo susirgus lėtine liga įprasminimas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2005, lapkritis, tomas IX, Nr.11, ISSN 1392 – 3218, p. 760 – 763.