Tokių veiksnių kaip lytis, kultūra, amžius įtaka ligos atžvilgiu

  • Vyrai ir moterys skirtingai reaguoja į diagnozes – moterys yra aktyvesnės gydymo prasme ir labiau įgalina save

  • egzistuoja kultūriniai skirtumai – visada reikia leisti išsakyti savo požiūrį

  • amžius turi įtakos ligos įveikimui. Vyresni žmonės yra mažiau įgalinti nei jaunesni žmonės