Pasirengimas įveikti ligą

Tai apima aspektus, kurie padeda naujai diagnozuotiems pacientams susitaikyti su ligos diagnoze ir gyventi toliau. Norint įveikti ligą, būtina atsižvelgti į:

 • save

 • aplinką

 • dvasinius dalykus

 • ateitį

Žvigsnis į save

 • Ar aš būsiu normalus/i?

 • Atsiradęs baimės dėl ateities klausimas

 • Galimas bejėgiškumas

 • Ligos ar diagnozės neigimas ir nepriėmimas

 • Nuolat kylantis klausimas: Kodėl aš?

Žvilgsnis į aplinką

Pacientas pradeda:

 • rinkti informaciją apie ligą ir galimus gydymosi būdus

 • stengiasi gauti ir analizuoti keletą nuomonių

 • ieško ir naudojasi emociniu kitų žmonių palaikymu

Ką daro tie, kurie nori įveikti ligą

 • Klausosi ir plečia savo žinias, bet supranta, kad jis/ji patys turės priimti sprendimus

 • Vertina gydytoją kaip profesionalą, tačiau ne kaip savo geriausią draugą.

 • Žino, kada jiems reikia pagalbos ir paprašo jos.

 • Reiškia atjautą/supratimą savo šeimos nariams ir sau.

Žvilgsnis į dvasinius aspektus

Tai pasireiškia:

 • atjautos ugdymu

 • domėjimusi dvasiniais dalykais

 • priklausymu šeimai ar savo bendruomenei

Žvilgsnis į ateitį

Ką daro tie, kurie nori įveikti ligą

 • Iš naujo peržiūri savo tikslus ir sprendžia, ką galima padaryti ir ko negalima, esant ligai

 • Išgyvena/patiria praradimo ar pasikeitusio gyvenimo liūdesį

 • Gauna /paprašo pagalbos bei atgalinio ryšio iš profesionalų ir artimų žmonių šalia

 • Apsvarsto realistišką ir optimistišką ateities viziją

 • Įvardina/pasidalina tuo su kitais – nelieka vienas/a