Asmenybės ir kompetencijų vertinimas Facet 5

Asmenybės ir kompetencijų vertinimas atliekamas, naudojant Facet5 metodiką

Klientas internetu užpildo jam į elektroninį paštą atsiųstą Facet5 klausimyną, o gauti Facet5 vertinimo rezultatai aptariami ir analizuojami individualioje sesijoje.

Sesijos trukmė: 1,5 – 2 val.

Kas yra Facet5?

Facet5 yra „Big5“ (Didžiojo penketo) teorija paremtas asmenybės modelis, kuris padeda suprasti vidinius motyvus, skatinančius žmones vienaip ar kitaip elgtis, jų nuostatas ir siekius. Tai modelis, kuris padeda apibūdinti, paaiškinti ir numatyti žmogaus elgesį.

Facet5 įvertina 5 pagrindinius asmenybės veiksnius: Valią, Kontrolę, Empatiją, Energiją ir Emocingumą bei kiekvienam veiksniui priskiriamus tris/du sub-veiksnius. Taip gauname labai tikslų ir lengvai suprantamą individualių elgesio skirtumų paveikslą.

Ataskaitų pavyzdžiai:

Facet5 gali būti naudojamas:

 • asmenybės gilesniam pažinimui

 • kompetencijų vertinimui

 • karjeros planavimui

 • lyderystei ir vadovavimui

 • tobulėjimui

Facet5 suteikia informacijos apie:

 • asmens individualius ir dominuojančius bruožus - jo asmenybės "paveikslą"

 • esmines kompetencijas ir veiksmingumą – ar asmuo gali efektyviai susidoroti su atsakomybe, kurią apima jo pareigos

 • potencialias tobulėjimo sritis – atrasti būdus ir priemones, kurios galėtų padėti asmeniui būti našiam tiek kasdieniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje

 • asmens-darbo suderinamumą – ar asmuo tinka darbo pozicijai, kurioje šiuo metu yra (ar neturi sunkumų dėl vaidmenų sumaišties arba per didelės atsakomybės)

 • dalykus, kurie asmenį motyvuoja ir demotyvuoja darbe – ar asmeniui patinka/tinka jo atliekamas darbas

 • konfliktų valdymo klausimus – kodėl kyla konfliktai su kolegomis ir kaip juos išspręsti

 • lyderystės galias ir tobulėjimo sritis – kaip vadovai turėtų elgtis su asmeniu, kad jis pasiektų geriausių rezultatų ir kaip pats vadovas turėtų vadovauti savo darbuotojams

Facet5 privalumai:

 1. Greitas ir patogus naudoti: klausimyno užpildymas internete trunka tik apie 20 minučių

 2. Ataskaita iliustruota grafiniais duomenimis, kurie padeda greičiau ir aiškiau suprasti rezultatus

 3. Klausimai suformuluoti taip, kad nėra akivaizdžiai „teisingų“ arba „klaidingų“ atsakymų, todėl sumažėja melagingų atsakymų pateikimo galimybė

 4. Moksliškai pagrįstas ir patikrintas, sukurtas remiantis tiek asmenybės teorija, tiek vadovavimo praktika

 5. Nuolat atnaujinamas, egzistuoja lietuviškos ir kitų šalių normos

 6. Facet5 rezultatus analizuoja ir sesijos metu su klientu aptaria tik tarptautinę akreditaciją turintis specialistas

 7. Skirtas individualiam naudojimui, siekiant giliau save pažinti, įvertinti savo kompetencijas, susidūrus su iššūkiais darbinėje ar gyvenimo srityse

 8. Skirtas naudoti organizacijose, siekiant efektyvių ir realiai pamatuojamų rezultatų

Jeigu norite detalesnės informacijos, rašykite elektroniniu paštu arba skambinkite.