Sprendimas dėl ligos gydymo plano

  • Pacientai pasitiki ir vykdo gydymo planą, kai jie turėjo laiko emociškai pasirengti priimti sprendimą
  • Kartais šeimos nariai būna priversti priimti sprendimą
  • Reikia suvokti, jog kai kurie dalykai turi būti sprendžiami iš karto, kai kurie nereikalauja greito gydymo
  • Pacientams visada reikia laiko – ir pagalbos – susitvarkyti su emocijomis, prieš jiems darant sprendimus: tam gali padėti artimieji bei specialistai

Sprendimo dėl gydymo plano schema:

  1. Pirminis šokas po diagnozės
  2. Darbas su kilusiomis emocijomis
  3. Informacijos rinkimas
  4. Sprendimas