Reakcija į ligos diagnozę

Gali pasireikšti 4 įvairiuose lygmenyse:

 • fiziniame lygmenyje
 • psichologiniame lygmenyje
 • socialiniame lygmenyje
 • dvasiniame lygmenyje

Reakcija į ligos diagnozę gali:

 • kisti dienos bėgyje ir bėgant laikui
 • gali skirtingai pasireikšti etninėse, kultūrinėse grupėse
 • ypač priklauso nuo žmogaus gebėjimo suvokti ir reikšti jausmus

Reakcija į diagnozę: pirminis šokas, toliau — neigimas, sustingimas arba kovojimas

Susidūrus su liga ar jos diagnoze, pirmiausiai visuomet stebimas pirminis šokas:

 • dažniausiai apibūdinamas tokiais terminais: “ negaliu mąstyti/suvokti”; “aptemo akyse”; “negaliu patikėti”, “ką dabar daryti” ir pan.
 • dažniausiai tai patiria visi
 • pirminio šoko trukmė – nuo kelių minučių iki labai ilgo periodo
 • tai labai svarbus momentas, nes jo metu žmogus nesugeba padaryti reikalingų sprendimų dėl gydymo arba padaromi neteisingi sprendimai

Neigimas

Paprastai pasireiškia emocijų pertekliumi:

 • vyrauja emocijų perteklius, todėl pacientas negali koncentruotis
 • bandoma į diagnozę žvelgti tik pozityviai ir paprastai galvojama, kad išgis
 • vengiama minčių, kad gali būti ir kitaip
 • paprastai stebimas “aklas prisirišimas” prie gydančio gydytojo
 • vengia bet kokios informacijos, ku...

Psichologinis lygmuo

Sužinojus ligos diagnozę, paprastai žmogus patiria labai daug ir įvairių emocijų bei jausmų. Dažniausiai patiriami jausmai tokioje situacijoje:

 • liūdesys
 • pyktis
 • baimė
 • kaltė
 • gėda
 • kartais palengvėjimas ar kiti pozityvūs jausmai

Ligos diagnozės ir pačios ligos metu gali atsirasti tokie patyrimai, kurie gali būti maišomi su depresijos diagnoze:

 • uždelstas atsakymas į klausimus
 • koncentracijos sunkumai
 • atminties sutrikimai
 • interesų įprastai veikla praradimas
 • malonumo jausmo praradimas
 • bendras nejautrumas
 • įkyrios mintys apie ligą, galimą mirtį
 • sumišimas ir dezorientacija
 • gyvenimo beprasmybės jausmas
 • bejėgiškumo jausmas
 • netikrumas savo tapatumu
 • protinis nuovargis

Socialinis lygmuo

Sužinojus ligos diagnozę, paprastai žmogus susiduria su situacijomis socialinėje erdvėje:

 • gali laikinai ar ilgam trikti šeimyniniai ir kiti ryšiai
 • gali atsirasti socialinių kontaktų vengimas
 • aplinkiniai žmonės pradeda vengti sergančių žmonių, taip sukeldami dėmesio stoką sergančiajam
 • gali atsirasti per didelė globa bei patarinėjimai sergančiajam
 • susirgęs žmogus gali jausti, kad niekas nesupranta jo tuo metu patiriamo sielvarto

Dažniausi mitai ligos atveju

Dažniausiai naudojami pasakymai, sužinojus diagnozę:

 • “aš galiu susitvarkyti pats/pati”
 • “nėra reikalo apie tai kalbėti”
 • “niekas negali suprasti, ką aš jaučiu”
 • “mano skausmas, pyktis ir baimė tiesiog praeis”
 • “laikas viską gydo”
 • “blogiausi dalykai įvyksta kitiems”
 • “jei apie tai negalvosiu – gal nieko blogo ir neįvyks”

Vengti jausmų ligos atveju žmogiška

Dažniausiai naudojami būdai, kurie padeda išvengti jausmų ligos atveju:

 • humoras
 • nekalbėjimas su kitais apie save, ligos temos vengimas
 • visiškas esamos realybės neigimas, kuris pasireiškia tokiuelgesio būdu: “nieko mano gyvenime nenutiko”

Visgi, toks vengimas gali būti pavojingas, nes:

 • laiku negaunama medicininė pagalba
 • neatliekami reikalingi tyrimai
 • nesprendžiami juridiniai klausimai
 • nesilaikoma medicinos darbuotojų rekomendacijų
 • gali trikti santykiai šeimoje

Tokių veiksnių kaip lytis, kultūra, amžius įtaka ligos atžvilgiu

 • Vyrai ir moterys skirtingai reaguoja į diagnozes – moterys yra aktyvesnės gydymo prasme ir labiau įgalina save
 • egzistuoja kultūriniai skirtumai – visada reikia leisti išsakyti savo požiūrį
 • amžius turi įtakos ligos įveikimui. Vyresni žmonės yra mažiau įgalinti nei jaunesni žmonės