Pasirengimas įveikti ligą

Tai apima aspektus, kurie padeda naujai diagnozuotiems pacientams susitaikyti su ligos diagnoze ir gyventi toliau. Norint įveikti ligą, būtina atsižvelgti į:

 • save
 • aplinką
 • dvasinius dalykus
 • ateitį

Žvigsnis į save

 • Ar aš būsiu normalus/i?
 • Atsiradęs baimės dėl ateities klausimas
 • Galimas bejėgiškumas
 • Ligos ar diagnozės neigimas ir nepriėmimas
 • Nuolat kylantis klausimas: Kodėl aš?

Žvilgsnis į aplinką

Pacientas pradeda:

 • rinkti informaciją apie ligą ir galimus gydymosi būdus
 • stengiasi gauti ir analizuoti keletą nuomonių
 • ieško ir naudojasi emociniu kitų žmonių palaikymu

Ką daro tie, kurie nori įveikti ligą

 • Klausosi ir plečia savo žinias, bet supranta, kad jis/ji patys turės priimti sprendimus
 • Vertina gydytoją kaip profesionalą, tačiau ne kaip savo geriausią draugą.
 • Žino, kada jiems reikia pagalbos ir paprašo jos.
 • Reiškia atjautą/supratimą savo šeimos nariams ir sau.

Žvilgsnis į dvasinius aspektus

Tai pasireiškia:

 • atjautos ugdymu
 • domėjimusi dvasiniais dalykais
 • priklausymu šeimai ar savo bendruomenei

Žvilgsnis į ateitį

Ką daro tie, kurie nori įveikti ligą

 • Iš naujo peržiūri savo tikslus ir sprendžia, ką galima padaryti ir ko negalima, esant ligai
 • Išgyvena/patiria praradimo ar pasikeitusio gyvenimo liūdesį
 • Gauna /paprašo pagalbos bei atgalinio ryšio iš profesionalų ir artimų žmonių šalia
 • Apsvarsto realistišką ir optimistišką ateities viziją
 • Įvardina/pasidalina tuo su kitais – nelieka vienas/a