Informacija, susidūrus su liga

Reakcija į ligos diagnozę

Gali pasireikšti 4 įvairiuose lygmenyse:

 • fiziniame lygmenyje
 • psichologiniame lygmenyje
 • socialiniame lygmenyje
 • dvasiniame lygmenyje

Reakcija į ligos diagnozę gali:

 • kisti dienos bėgyje ir bėgant laikui
 • gali skirtingai pasireikšti etninėse, kultūrinėse grupėse
 • ypač priklauso nuo žmogaus gebėjimo suvokti ir reikšti jausmus

Sprendimas dėl ligos gydymo plano

 • Pacientai pasitiki ir vykdo gydymo planą, kai jie turėjo laiko emociškai pasirengti priimti sprendimą
 • Kartais šeimos nariai būna priversti priimti sprendimą
 • Reikia suvokti, jog kai kurie dalykai turi būti sprendžiami iš karto, kai kurie nereikalauja greito gydymo
 • Pacientams visada reikia laiko – ir pagalbos – susitvarkyti su emocijomis, prieš jiems darant sprendimus: tam gali padėti artimieji bei specialistai

Sprendimo dėl gydymo plano schema:

 1. Pirminis šokas po diagnozės
 2. Darbas su kilusiomis emocijomis
 3. Informacijos rinkimas
 4. Sprendimas

Pasirengimas įveikti ligą

Tai apima aspektus, kurie padeda naujai diagnozuotiems pacientams susitaikyti su ligos diagnoze ir gyventi toliau. Norint įveikti ligą, būtina atsižvelgti į:

 • save
 • aplinką
 • dvasinius dalykus
 • ateitį